27
May

kosten woonkrediet notarisBij het aangaan van een hypothecaire lening biedt jij jouw woning (of ander onroerend goed) als onderpand aan de financiële instelling die het krediet verstrekt. Dit houdt in dat je de bank het recht verleend om de woning te verkopen indien je niet aan de financiële verplichtingen kan (of wil) voldoen. Zo een zwaarwichtige overeenkomst kan natuurlijk niet in een onderling opgesteld contract worden gegoten. Hiervoor is een zwaarwichtige onafhankelijke tussenpersoon nodig, een notaris.

De tussenkomst van een notaris brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee. Naast de kosten voor de notaris zelf zijn er ook kosten naar de staat en de betreffende gemeente toe. Alle kosten komen volledig voor rekening van jou als kredietnemer en worden in de leensom ingecalculeerd. De bank, die feitelijk de meeste voordelen heeft aan een notariële akte, blijft buiten schot.

De kosten van de notaris zelf.

De notaris dient meerdere inlichtingen te verzamelen bij allerhande officiële instanties. Als de woning werkelijk jouw bezit is, als jij gerechtigd bent het in onderpand af te staan en als er niet reeds andere hypotheken op rusten. De kosten die de notaris zelf bij de diverse instanties heeft moeten maken worden opgenomen als administratiekosten tezamen met al het papierwerk van de notaris zelf. De hoogte hiervan verschilt van geval tot geval. Indien de controle slechts een formaliteit blijkt zullen de kosten beduidend lager liggen dan indien het eigendomsrecht en de geschiedenis van de woning een complexe constructie kent.

Naast administratiekosten zal de notaris ook nog een ereloon in rekening brengen, voor het gegeven dat hij naar eer en geweten zijn werk heeft gedaan. Tegenwoordig is dit aan een wettelijk vastgesteld maximum gebonden. Het wordt berekend aan de hand van schijven, waarbij naarmate de hoogte van het kredietbedrag toeneemt het percentage van het ereloon afneemt. Voor een krediet tot € 7500 is het maximum percentage 1,5%, op de schijf tot € 10.000 is het 1,2% en verder afnemend tot 0.2% op de hoogste schijf van € 65.000.

De kosten voor registratie en inschrijving.

Om mogelijke geschillen tussen jou en de bank over het recht tot verkoop ‘tegenstelbaar’ te maken dient de hypothecaire overeenkomst geregistreerd te worden in de registers van de hypotheekbewaarder. Het registratierecht is 1% van het leenbedrag. Een bijkomende fiscale heffing bij de hypotheekbewaarder is het inschrijvingsrecht (hypotheekrecht) van 0.3% van het leenbedrag. Bovenop deze twee heffingen komt nog het ereloon van de hypotheekbewaarder zelf, doorgaans ook enkele tiende procent van de leensom.

Aktekosten.

Voor de onder andere de stedenbouwkundige opzoekingen, het bodemattest en belastingnotificaties dient er door de betreffende gemeente een akte te worden opgemaakt. De kosten hiervoor schommelen tussen de € 500 en € 700.

Noot: Bij een door een hypotheek gewaarborgd krediet is het niet ongebruikelijk dat de bank bovenop de werkelijke kosten voor het aangaan van de hypotheek (notaris, hypotheekbewaarder, akte) een extra risicodekking van enkele procenten van het totale leenbedrag bij rekent. Dit om hun mogelijke toekomstige kosten rond een gedwongen verkoop de dekken.

02
May

lenen voor groene energieEen groene lening is sedert 2009 een geïnstitutionaliseerd product in België. Wat inhoud dat de overheid, via de banken en andere kredietverschaffers, incentives geeft aan eenieder die milieuvriendelijke investeringen wil plegen aan zijn woning. Middels deze prikkels wil zij het energieverbruik van ons land te verminderen en daarmee het globale milieu te besparen.

De stimulans tot energiebesparende investeringen aan de woning zit naast belastingtechnische voordelen, in een lager rentepercentage op groene leningen bij de banken. De instellingen bieden een rentekorting op een normaal verbouwingskrediet, zodra deze als groen geclassificeerd kan worden.

Noot: Betreffende het renteverschil tussen een normaal krediet en een groen krediet hebben de overheid en de financiële instellingen afspraken. Deze zijn voor jou als kredietnemer minder interessant.

Wanneer is er sprake van groene verbouwingen?

In het algemeen geldt dat met de verbouwingen of investeringen het energieverbruik van je woning omlaag moet gaan. Bij het indienen van een aanvraag voor een groene lening zul je je de bank middels offertes en of facturen moeten overtuigen dat het energiebesparende investeringen betreft.

De meest gangbare groene verbouwingen aan de woning zijn:

– de installatie van zonnepanelen om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Dit kan eventueel in combinatie geschieden met het vernieuwen van het dak.
– een uitgebreide isolatie van de muren, de vloer en het dak, en het aanbrengen van hoogrendement beglazing om verlies van warmte (energie) te verminderen.
– de vervanging van een oude verwarmingsketel door een milieuvriendelijke installatie.
– het installeren van een thermostatische warmteregelaar.
– het installeren van thermostatische waterkranen.

De rentekorting.

Zowel een hypothecaire lening als een lening op afbetaling, LOA, hebben bij de instellingen hun groene variant. Energiekrediet, ecokredtiet, lening energie en verwarming, groen woonkrediet of gewoon groene lening zijn enkele van de namen waarmee deze formule word aangeduid. In de praktijk komen ze allen vrijwel op hetzelfde neer. De rentekorting op een groene lening is 1.5%. Een bank die jou op een verbouwingskrediet normaal een jaarlijkse rente van 7.5% in rekening zou brengen biedt je dezelfde lening tegen een rente van 6% aan indien het geld bestemd is voor een energiebesparende investering. Het maximaal te lenen ‘groen’ bedrag is € 30.000. Indien jouw groene verbouwing hoger dan € 30.000 uitvalt dan betaal je op het resterend bedrag de normale rente van 7.5%.

Noot: Met groene verbouwingen bespaar je ook op je energierekening. De investering verdient zichzelf op termijn terug.

15
Apr

De woonbonusOm de aankoop, nieuwbouw of verbouwing middels een hypothecaire lening aan te moedigen lanceerde de overheid in 2005 de woonbonus. Onder deze formule mogen Belgen jaarlijks een deel van de kosten van de lening aftrekken van belasting. Hypotheekrenteaftrek heet het officieel. In de praktijk komt het er op neer dat de overheid een deel van de kosten van jouw lening voor haar rekening neemt. Mits je netjes aan de belastingplicht voldoet.
Noot: Het systeem van de woonbonus geldt slechts indien er sprake is van van de ‘enige en eigen’ woning. Enige houdt in dat je niet meer dan één woning mag bezitten (of mede-bezitten) binnen of buiten België. Eigen houdt in dat je zelf ook daadwerkelijk er in moet wonen.

Belasting aftrek op het netto belastbaar inkomen.

Op een hypothecaire lening zijn de jaarlijkse uitgaven doorgaans opgebouwd uit drie componenten. De gedeeltelijke aflossing van de schuld, de rente over het betreffende jaar en de premies van de bank (administratie, schuldsaldoverzekering, etc). Tezamen vormen zij het totaal bedrag dat je jaarlijks uitgeeft aan de hypotheek. De woonbonus is echter niet gekoppeld aan de hoogte van deze jaarlijkse uitgaven voor de hypotheek. De hoogte van de woonbonus wordt volledig beïnvloed door jouw positie op de belastingladder.

Het netto belastbaar inkomen. De Belgische belastingdienst hanteert een systeem waarbij iedere belastingplichtige op een bepaald deel van het inkomen geen belastingen hoeft te betalen. Dit belastingvrij minimum is afhankelijk van het persoonlijk profiel (aantal kinderen). Alles wat hierboven wordt verdient wordt gerekend tot het netto belastbaar inkomen. Het netto belastbaar inkomen is in een aantal schijven gecategoriseerd, waarbij elke schijf zijn eigen belasting percentage kent.

Schijven  – Netto belastbaar inkomen  – Belasting afdracht

Schijf 1   – € 0 tot € 8.590 – 25%
Schijf 2 –  € 8.590 t/m € 12.220 – 30%
Schijf 3 – € 12.220 t/m € 20.370 – 40%
Schijf 4 – € 20.370 t/m € 37.330 – 45%
Schijf 5 – Meer dan € 37 330 – 50%

De woonbonus werkt nu alsvolgt op het belastingsysteem. Binnen de belastingschijf waartoe je behoort mag je een bedrag van € 3040 aftrekken van jouw netto belastbaar inkomen. Indien je in schijf 2 van de fiscus voorkomt en dus 30% aan belastingen betaalt bedraagt jouw uiteindelijke woonbonus 30% van € 3040, en dat is € 912. Dit is het bedrag dat je minder aan belastingen hoeft te betalen over het betreffende jaar. Zit je in een hogere inkomensklasse, bijvoorbeeld schijf 4 met een belastingpercentage van 45%, dan wordt jouw jaarlijkse woonbonus € 1368.

Een koppel dat samen een woning bewoont kan elk afzonderlijk in aanmerking komen voor de woonbonus. Indien beiden in de 45% belastingschijf voorkomen kunnen ze gezamenlijk dus € 2736 minder aan de fiscus af te dragen.
Een gezin dat naast de ouders uit 3 kinderen of meer bestaat mag binnen de woonbonus formule nog eens € 80 extra van het netto belastbaar inkomen aftrekken.

Noot: De jaarlijkse uitgaven op de hypotheek (aflossing, rente, premies) moeten hoger zijn dan € 3040. Dit is bij vrijwel alle hypothecaire leningen het geval. Bedragen de jaarlijkse hypotheekkosten toch minder, € 1800 bijvoorbeeld, dan mag slechts dit bedrag in de belastingopgave van het netto belastbaar inkomen worden afgetrokken.

Noot: Het maximaal aftrekbaar bedrag van € 3040 geldt slechts voor de eerste tien jaren van de hypotheek. Vanaf het elfde jaar is € 2280 de limiet.

28
Mar

sparen met een goede methodeZoekt U de ideale manier om geld te sparen? Er bestaat jammer genoeg geen systeem die voor iedereen goed is. Een spaar systeem hang af van verschillende factoren zoals hoeveel geld je verdient, hoeveel schulden je hebt en je levensstijl. Gelukkig zijn er een aantal richtlijnen die je kan volgen. Deze richtlijnen pas je dan toe op je persoonlijke situatie om je ideale spaarsysteem te ontwikkelen.

Eerst en vooral is het belangrijk dat je over een noodfonds beschikt. Een noodfonds is een geldreserve voor noodgevallen. Het slechtste wat je kan doen is geld lenen wanneer je in nood zit. Als je bijvoorbeeld je werk verliest dan is het aan te reden om over een noodfonds te beschikken die je minstens zes maanden kan helpen overleven. Dus zes maanden je loon. Hoe groter je noodfonds hoe beter natuurlijk.

Eens je een noodfonds hebt kan je vrijuit sparen. Zorg ervoor dat van zodra je geld ontvangt van je werk, je met een automatische overschrijving geld stort op je spaarrekening. Betaal niet eerst je rekeningen, maar betaal eerst jezelf. Weinig mensen betalen eerst zichzelf. Maak een doel dat je elke maand een bepaald bedrag aan te kant zet. Wat ook een goed idee is om verschillende spaarrekeningen te hebben voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld:

  • Spaarrekening 1: Rekening met hoge getrouwheidspremie voor je noodfonds
  • Spaarrekening 2: Rekening met hoge basisrente voor auto en reizen
  • Spaarrekening 3: Rekening met beleggingsfonds om te sparen voor je pensioen of voor een huis.

Het klinkt misschien risicovol om te sparen met een effectenrekening, maar op lange termijn is het dikwijls veel winstgevender dan op een gewone spaarrekening. Je moet natuurlijk niet zomaar gaan beleggen. Het is altijd beter om eerst een aantal boeken te lezen of te informatie te vragen aan iemand met veel ervaring.

Wanneer je spaarsysteem eenmaal opgezet is kan je het beginnen automatiseren. Hoe minder je moet denken aan sparen hoe beter. Zorg gewoon dat je elke maand het vooropgestelde bedrag hebt gespaard en vergeet niet te genieten van het leven met de rest van je geld.

25
Mar

De spaarboekjes staan op een historisch laag punt en de leningen waren nog nooit zo goedkoop. Dit zijn allemaal restanten van de financiële crisis. De crisis heeft Europa op zijn grondvesten doen daveren maar dankzij goede maatregelen werd de veerkrachtigheid van de Europese economie nog maar eens bewezen.

Dit economisch herstel vertaalt zich in het feit dat er weer meer mensen zijn die aan het werk kunnen en ook veel meer uitgeven. Bepaalde zaken zoals restaurant uitstapjes bleven hetzelfde, maar grotere aankopen zoal nieuwe auto’s of huizen stijgen licht, mede dankzij de goedkopere leningen.

Zouden de banken geleerd hebben uit hun fouten? Als het aan de CEO’s ligt werd er niks verkeerd gedaan. De Amerikaanse bankcultuur is door en door rot. Gelukkig werden er in Europa strenge maatregelen genomen waardoor de consument heel wat bescherming geniet. In Amerika is er vrijwel niks verandert. Daar gaat de graai cultuur vrolijk verder alsof er nooit iets gebeurt is. Men vraagt zich af of de banken niet teveel macht hebben in Amerika.

Hoe moet het nu verder in de toekomst? Het grootste deel van de macht si in handen van een select groepje bedrijven. Deze bedrijven zijn dan weer in handen van een aantal families die alles voor het zeggen hebben. Om ook maar een kans te hebben dat er ooit iets verandert moeten we die monopolie doorbreken. Makkelijk wordt het niet, maar hopelijk komt er in de volgende jaren verandering in.

Meer info over de kredietcrisis vind je hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kredietcrisis

22
Mar

kopen op kredietEr bestaan verschillende vormen van consumenten krediet. Daarom is het verstandig van kennis te nemen met de verschillende mogelijkheden voor je een contract afsluit met een kredietverstrekker. Bepaalde kredieten kosten veel geld en door wat informatie op te zoeken kan je veel besparen.

De eerste optie: Persoonlijke Lening

Een persoonlijke lening kan gebruikt worden voor alle doeleinden. Het is één van de makkelijkste manieren om geld te lenen en het bedrag kan binnen de 48 uur al op je rekening staan. Jammer genoeg is een persoonlijke lening niet altijd de beste oplossing. De rentevoet van zo’n lening is meestal boven de 10% en dat is niet bepaald laag. Sommige kredietverstrekkers zoals Beobank bieden wel een persoonlijke lening aan van minder dan 6%. Een persoonlijke lening gebruik je best enkel wanneer alle andere mogelijkheden geen optie zijn.

De Autofinanciering

Wanneer je een auto wenst te kopen via een lening is het vanzelfsprekend dat je dit doet met een autolening. Er bestaan verschillende soorten autoleningen maar meestal ligt de rentevoet een stuk lager dan bij een persoonlijke lening. Dit komt omdat de auto als onderpand dient voor de lening, waardoor het risico voor de kredietverstrekker veel lager is.

Wil je verbouwen? Kies dan voor de renovatielening!

Een renovatielening is de beste manier om verbouwingen te financieren via een lening. De rente ligt meestal behoorlijk laag waardoor het niet te duur uitkomt. Let er wel op dat bepaalde verbouwingsleningen enkel dienen voor milieu vriendelijke maatregelen. Meestal kan je voor zulke verbouwingen een uitzonderlijk lage rente verkrijgen. Dit houdt normaal in dat je het geld gebruikt om je woning te isoleren, een vervuilende kachel te vervangen, enz… Eventueel kan je nog een goedkopere rente bekopen via je openstaande hypotheek. Je kan een betaald bedrag terug opnemen tegen dezelfde lage rentevoet als je hypothecaire lening.

De geldreserve: de bodemloze put

Een geldreserve klinkt mooi maar is meestal een vergiftigd geschenk. Je beschikt over een geldbedrag die je te allen tijde terug kan opnemen. Een andere benaming voor geldreserve is doorlopend krediet. Dit soort lening krijg je enkel tegen een heel hoge rentevoet. Reken maar op een rentevoet van minstens 12%. Dit soort lening is best te vermijden omdat er betere oplossingen bestaan zoals…

De kredietkaart

De kredietkaart is bijna hetzelfde als een geldreserve met het grote verschil dat je enkel interesten betaald wanneer je op het einde van de maand het openstaande bedrag niet hebt voldaan. Daarbovenop bestaan er verschillende kredietkaarten waar het mogelijk is om punten te sparen voor reizen of andere aankopen. Je kan kredietkaarten vergelijken via de website geldbank.be.